VN Innovation Champions
1

Bà Ngô Thị Ly – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Chủ tịch / Giám đốc Hợp tác xã Đăk Tơ Lung Xanh

Đối tác