Innovation Activities

C Cái giá của việc không đổi mới

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Saturday June 1st, 2024 Xem thêm

L Local Talent Network: đổi mới sáng tạo trong mô hình cộng đồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 31st, 2024 Xem thêm

D Doanh nhân đổi mới – Họ là ai?

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Wednesday May 29th, 2024 Xem thêm

C Chương trình Huấn luyện – Hành động: Thách thức Sáng tạo & Đổi mới

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 24th, 2024 Xem thêm

W Webinar: Doanh nghiệp Xã hội và Phát triển bền vững

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday May 16th, 2024 Xem thêm

H HCMC Local Talent Network – Cú hích mới cho đổi mới sáng tạo

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Monday May 6th, 2024 Xem thêm

S Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday April 18th, 2024 Xem thêm

C Chương trình Sáng kiến khởi nghiệp Việt Nam – Startup Vietnam

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday April 11th, 2024 Xem thêm