VN Innovation Champions
1

Ông Lâm Hữu Danh – Giám đốc Công ty Vườn của Tía

Tôi tên là Lâm Hữu Danh, đang làm việc tại Cảng Sài Gòn và Tư vấn kỹ thuật tại Công ty Vườn của Tía. Định hướng Vườn của Tía là đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ công nghệ vào lĩnh vực nông sản cho suốt vòng đời nông sản. Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa năm 1997-2002, Cao học ĐH Kỹ thuật Cologne, CHLB Đức.Tôi đã tham gia các dự án tự động hoá trong ngành Cảng, Vận chuyển; Tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng AutoID (RFID, Barcode, QrCode).

Thế mạnh của tôi là khả năng phân tích, triển khai, chia sẻ thông tin các dự án công nghệ áp dụng không chỉ lĩnh vực công nghiệp mà còn trong nông sản. Tôi mong muốn tham gia các dự án về nông nghiệp đáp ứng phát triển bền vững, thuận theo tự nhiên, cũng như hỗ trợ cộng đồng nông dân trồng trọt nông sản ở những khu vực khó khăn cùng phát triển.

Đối tác