Chủ nhiệm Dự Án SIB Miền Nam (do UNDP tài trợ) với chủ đề: “Xây dựng Business Model Canvas” bằng hình thức trực tuyến.

C Chương trình huấn luyện đầu tiên cho các đội thi vào Vòng Bán kết tại Cuộc thi “Design Thinking Open Innovation 2023”

Vào lúc 20g 00 ngày 18/7/2023, buổi huấn luỵện đầu tiên của các chuyên gia cho các đội...

19/07/2023 Xem thêm