VN Innovation Champions
1

ThS. Trương Thị Thủy Tiên – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – P. Giám đốc Trung tâm – Trung tâm Dịch vụ, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp – Trường Đại học Thủ Dầu Một

Đối tác