VN Innovation Champions
1

TS. Trần Quý – Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam

TS. Trần Quý là Viện trưởng Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý, Thành viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng Văn phòng phía nam: Hội Hỗ trợ Phát triển Kinh Tế Miền Núi Việt Nam (VAMEDA); Thành viên Ban Chấp hành: Hội Truyền Thông Số Việt Nam (VDCA), Hiệp hội Ẩm thực TP. HCM (FBA), Chủ tịch CLB Nhà tư vấn Doanh nghiệp Việt Nam.
Ông hiện nay là là Chủ tịch HĐQT: Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt (VSI), Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Sáng tạo Việt Nam (VIIFM), Nền tảng Quản lý Tài Sản Số Việt Nam (metaDAP), Công ty Giải pháp Nền tảng Số, Công ty Cổ Phần Meta – Uni (Đại học Metaverse)…Ông từng chủ trì tư vấn nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực Hạ tầng ICT, Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ thông tin – Viễn thông,…
Với hơn 25 năm trải qua nhiều vị trí như CEO, Cố vấn chiến lược, Đào tạo… cho các Tập đoàn lớn và Quỹ đầu tư,    TS. Trần Quý có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành, nghiên cứu đào tạo và quản trị doanh nghiệp, ông đã tham gia đào tạo cho hàng trăm khóa học về Nâng cao năng lực Quản trị Doanh nghiệp, Chuyển đổi số Doanh nghiệp, Tái cấu trúc,… cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Hiện nay, Ông cũng là Giảng viên và Cố vấn các chương trình trong lĩnh vực ứng dụng kinh tế số vào quản trị doanh nghiệp, đào tạo các chuyên đề về Doanh nghiệp Số, Kinh tế chia sẻ, Digital Marketing, Nông nghiệp Số, Phát triển Bản thân, Năng lực Lãnh đạo, Đổi mới sáng tạo,… Ông cũng là giảng viên cao cấp cho các chương trình ToT và các dự án của các Tổ chức phi chính phủ khác, các tổ chức Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Link Profile: https://dif.com.vn/ts-tran-quy-vien-truong-vien-phat-trien-kinh-te-so-viet-nam-2963/

Link fanpage: https://www.facebook.com/TranQuyPhD

Đối tác