nnovation Projects

C Cái giá của việc không đổi mới

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Saturday June 1st, 2024 Xem thêm

C Chương trình Huấn luyện – Hành động: Thách thức Sáng tạo & Đổi mới

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 24th, 2024 Xem thêm

S Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday April 18th, 2024 Xem thêm

C Chương trình Sáng kiến khởi nghiệp Việt Nam – Startup Vietnam

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday April 11th, 2024 Xem thêm

R Rừng Mưa – Dự án xây dựng Văn hoá đổi mới sáng tạo

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Wednesday March 13th, 2024 Xem thêm