B Bà Phạm Thị Hữu Kiều – Giảng viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Saturday June 15th, 2024 Xem thêm

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phú Yên

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Tuesday June 11th, 2024 Xem thêm

L Local Talent Network: đổi mới sáng tạo trong mô hình cộng đồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 31st, 2024 Xem thêm

B Bà Nguyễn Thị Trà My – Giám đốc Công ty Sản phẩm Thiên Nhiên Trà My

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 31st, 2024 Xem thêm

B Bà Dương Ngọc Diễm – Giám đốc Công ty Dương Gia Phú Yên

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday May 31st, 2024 Xem thêm