Vùng Tây Nguyên

T ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn – Đồng Trưởng làng Design Thinking – Giám đốc Công ty Hướng nghiệp Happy Key

Link profile: https://dif.com.vn/ths-nguyen-kien-nhan-ong-truong-lang-design-thinking-techfest-vn-giam-doc-cong-ty-truyen-thong-va-huong-nghiep-happy-key-chuyen-gia-dao-tao-ky-nang-mem-va-huong-nghiep-2999/

25/03/2024 Xem thêm

Ông Nguyễn Xuân Sang – CT HĐQT kiêm Giám đốc HTX TM NN HC Thanh Thảo Gia Lai

Tôi tên Nguyễn Xuân Sang, đang sinh sống và làm việc tại TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai....

24/03/2024 Xem thêm