Design Thinking

Ông Hồ Văn Minh – Giám Đốc Công ty TNHH Smarthome Minh Phong

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

B Bà Nguyễn Thảo Nguyên – Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Thiên Hương

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

Ông Phạm Quang Trường – P. Giám Đốc Công ty TNHH SX TM DV Mặc Vi

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

B Bà Phạm Thy Nga – GEIN Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

B Bà Vũ Thị Lương – Giám Đốc Công ty TNHH Kiến Trúc Live+

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Tuesday July 16th, 2024 Xem thêm

T ThS. Y Sĩ Đặng Quốc Huy – Chủ Cơ Sở Sản Xuất Đinh Lăng Tây Nguyên

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Monday July 15th, 2024 Xem thêm

B Bà Hoàng Thị Vân – Giám Đốc Công ty Thiết kế Xây dựng HV

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Monday July 15th, 2024 Xem thêm

B Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Chủ Nhà hàng Chay Hạnh Phúc

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Monday July 15th, 2024 Xem thêm

B Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan – Giám Đốc Công ty TNHH Sản xuất Cà Phê Lan Ban Mê

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Sunday July 14th, 2024 Xem thêm