Sáng tạo và Đổi mới

B Bà Nguyễn Thảo Nguyên – Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Thiên Hương

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

Ông Phạm Quang Trường – P. Giám Đốc Công ty TNHH SX TM DV Mặc Vi

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 18th, 2024 Xem thêm

B Bà Đoàn Thị Nhiệm – Giảng Viên Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Monday July 8th, 2024 Xem thêm

Ông Trần Gia Lạc – Giám Đốc CTCP Đầu tư Du lịch và Sinh thái Đại Ngàn

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday July 5th, 2024 Xem thêm

Ông Trần Đình Lượng – Giám Đốc Công ty Gấc Nam Hà

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Friday July 5th, 2024 Xem thêm

B Bà Lương Thị Thùy Dung – Giám Đốc Công ty TNHH DRB

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 4th, 2024 Xem thêm

B Bà Trần Thị Nhung – CTHĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Quốc Tế DKVN

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Thursday July 4th, 2024 Xem thêm