VN Innovation Champions
1

Bà Phạm Thị Hữu Kiều – Giảng viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Đối tác