Design_Thinking

T TS. Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở Khoa Học và Công nghệ Kiên Giang

Link profile: https://dif.com.vn/ts-nguyen-xuan-niem-pho-giam-doc-so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-kien-giang-3012/

24/03/2024 Xem thêm

T TS. Nguyễn Thiên Bảo – CEO Công ty TNHH HBB TECH – Việt Nam

Link profile: https://dif.com.vn/ts-nguyen-thien-bao-ceo-cong-ty-tnhh-hbb-tech-viet-nam-2936/

24/03/2024 Xem thêm

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Marketing & Phát triển Kinh doanh TMA Innovation – Tập Đoàn Công nghệ TMA

Tôi là Hoàng Minh Thắng – Thomas Chuyên gia Tư vấn Chuyển đổi số & Đổi mới sáng...

18/03/2024 Xem thêm

T TS. Trần Quý – Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam

TS. Trần Quý là Viện trưởng Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam, Phó chủ tịch Hội...

18/03/2024 Xem thêm