Liên Minh VDTA

C Cái giá của việc không đổi mới

Mất khả năng lãnh đạo Hầu hết những công ty dẫn đầu thường là những công ty có...

01/06/2024 Xem thêm

C Chương trình Huấn luyện – Hành động: Thách thức Sáng tạo & Đổi mới

Thông tin chương trình huấn luyện: https://thachthucsangtaovadoimoi.happylifestyle.com.vn/ Khả năng sáng tạo, đổi mới không thể tạo thành khi tham...

24/05/2024 Xem thêm

L LIÊN MINH DESIGN THINKING VIỆT NAM – VDTA

Trong không khí sôi động của sự kiện "Tinh Hoa Hội Tụ" vào chiều ngày 23.11.2023 tại TECHFEST...

24/11/2023 Xem thêm