Vùng Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung

B Bà Ngô Thị Hằng – Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Tên tôi là Ngô Thị Hằng, đang là nhân viên Thư viện của Trường Cao đẳng Công Thương...

20/05/2024 Xem thêm

T TS. Trần Thị Nguyệt Cầm – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao Đẳng Công Thương miền Trung

Tên tôi là Trần Thị Nguyệt Cầm, là Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Công...

20/05/2024 Xem thêm