Vùng Đông Nam Bộ

Ông Dương Quang Cảnh – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số – Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

Ông Dương Quang Cảnh là chuyên gia chuyển đổi số. Ông đang là Giám đốc Trung Tâm Chuyển...

20/05/2024 Xem thêm

T ThS. Nguyễn Ngô Trường An – Phó Trưởng Bộ môn Logistics Đại Học Quốc tế Hồng Bàng

Tôi là Nguyễn Ngô Trường An, phó Trưởng bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trường...

15/05/2024 Xem thêm

T TS. Dương Văn Thịnh – Coutry Head VN Cemtes International Pte.LTD

Dr. Duong Van Thinh is a Technology savvy based in HCMC, Vietnam. He graduated from College de Paris,...

12/05/2024 Xem thêm

T ThS. Huỳnh Tấn Cảnh – CEO Vinh danh Education, Founder Trợ lý Anh ngữ Riolish

Tôi là Huỳnh Tấn Cảnh, là Founder Trợ lý Anh ngữ Riolish. Tôi sinh năm 1983 và đã...

18/04/2024 Xem thêm