Vùng Đông Nam Bộ

T ThS. Nguyễn Thu Hương – Đồng Trưởng làng Design Thinking – Khoa Văn hoá Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. Hồ Chí Minh

LInk profile: https://dif.com.vn/th-s-nguyen-thu-huong-ong-truong-lang-design-thinking-giang-vien-khoa-van-hoa-hoc-h-khxh-nv-tp-ho-chi-minh-2946/

06/04/2024 Xem thêm

T ThS. Đỗ Tân Khoa – Phó phòng Đào tạo – Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao TP. HCM

Link profile: https://dif.com.vn/th-s-o-tan-khoa-chuyen-gia-tu-dong-hoa-trung-tam-ao-tao-khu-cong-nghe-cao-thanh-pho-ho-chi-minh-2969/

01/04/2024 Xem thêm

Ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ MetaLifestyle

Ông Trần Anh Tuấn hiện tại là giám đốc điều hành công ty cổ phần công nghệ MetaLifestyle....

30/03/2024 Xem thêm