VN Innovation Champions
1

ThS. Trần Quốc Bình – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Chuyên gia cố vấn, tư vấn chiến lược, giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ông Trần Quốc Bình là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, cố vấn, tư vấn chiến lược, giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp ĐMST và phát triển bản thân.

Trải qua nhiều môi trường làm việc cả giáo dục cũng như doanh nghiệp với nhiều vị trí, cương vị khác nhau. Từ những thành công cũng như thất bại của chính bản thân trong quá trình học tập và làm việc đã trui rèn nên một Trần Quốc Bình kiên trì, bền bĩ, có trách nhiệm với kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực.

Một số câu nói, quan niệm sống bản thân tâm đắc:

– Học, học nữa học mãi “V.Lenin”

– Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình “Tố Hữu”

– Trong cuộc sống có 2 điều tuyệt đối không được mang ra thử, đó là: Giáo dục và Tình yêu “ Tự thân nhìn nhận”.

Link Profile: https://dif.com.vn/ng-tran-quoc-binh-chuyen-gia-co-van-tu-van-chien-luoc-giai-phap-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-ao-tao-huan-luyen-phat-trien-nguon-nhan-luc-2981/

 

Đối tác