Innovation Action

H Huấn luyện 05: Kinh nghiệm từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao với tư duy phát triển bền vững

Thời gian: 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom. Link đăng ký tham gia chương trình...

03/03/2024 Xem thêm