VN Innovation Champions
1

News

Đổi mới Sáng tạo: Bắt đầu từ đâu?

Đổi mới sáng tạo thì dễ nói hơn làm. Để có thể làm được một cách dễ dàng...

20/06/2024 Xem thêm

D Design Thinking is the secret weapon – Tư duy thiết kế là vũ khí bí mật

Ngày 6/4/2024, Vườn ươm Thiết kế Doanh nghiệp Quốc Gia Ấn Độ - The National Design Business Incubator...

09/04/2024 Xem thêm