Thông điệp ĐMST

& “Chúng ta dành cả đời để trau dồi kỹ năng, trình độ và làm giàu thêm cho mình….”

"Chúng ta dành cả cuộc đời để trau dồi kỹ năng, trình độ và làm giàu thêm cho...

18/03/2024 Xem thêm

K Khả năng thiết yếu là kết hợp sự đồng cảm, tính sáng tạo…

The essential ability to combine empathy, creativity and rationality to meet user needs ad drive business success. Khả...

03/03/2024 Xem thêm