VN Innovation Champions
1

Tinh hoa hội tụ: LOCAL TALENT NETWORK

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương cần sự liên kết chặt chẽ đa ngành, từ sự cống hiến của những người tài giỏi để tạo ra một môi trường phù hợp, tạo điều kiện cho những ý tưởng mới, tài năng mới và các startup mới hình thành.

Người tài giỏi có ở khắp nơi.Tuy nhiên, các giá trị mới mang lại tác động và thay đổi lớn cho cho xã hội ngay tại nơi những người tài giỏi sinh sống không được tạo ra nếu thiếu sự liên kết giữa họ.Thực tế đã chứng minh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các địa phương đang rời rạc nên không thể hình thành những startup đổi mới sáng tạo đủ tầm mang lại những cú hích, tạo ra những sức bật lớn cho nền kinh tế sáng tạo.

Nhằm góp phần giải quyết thách thức địa phương, Làng Design Thinking -Techfest VN  và Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Tạo tác động xã hội (Innovation & Impact Center -IIC)  phối hợp tìm kiếm những tài năng tại các địa phương tham gia Local Talent Network – mạng lưới của những người tài năng, có khả năng cộng tác, đồng sáng tạo, cùng phát huy tiềm năng, thế mạnh để tạo ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương.

Điều kiện tham gia Local Talent Network:

1.Tư duy mở

2.Thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi để phát triển

3.Tầm nhìn dài hạn, kiên trì, bền bỉ

4. Lòng biết ơn

5. Trách nhiệm

6. Kỷ luật

7. Dấn thân

8. Khả năng kết nối mọi người với nhau

9. Vì người trước khi vì mình trong tất cả mọi hành động

10. Có khả năng sáng chế, phát minh, thiết kế dự án hoặc các chương trình đổi mới tạo tác động xã hội.

Local Talent Network đón nhận sự giới thiệu, đề cử những người tài năng từ chính phủ, các tổ chức và các cá nhân có uy tín trong hệ sinh thái.

Link giới thiệu: https://forms.gle/xRk4kDaUawDR39ix9

Thông tin tham khảo:

Dương Tường Nhi

Trưởng Làng Design Thinking – Techfest VN

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Tạo tác động Xã hội – IIC

 

Đối tác