VN Innovation Champions
1

Local Talent Network: đổi mới sáng tạo trong mô hình cộng đồng

Tất cả chúng ta đều cần cộng đồng. Cộng đồng làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, giúp chúng ta tiếp xúc với nhiều ý tưởng, quan điểm và tính cách đa dạng.

Có rất nhiều mô hình cộng đồng đang hoạt động với các mục tiêu khác nhau. Cộng đồng đổi mới sáng tạo – lấy Design Thinking làm nền tảng như Local Talent Network là một mô hình đổi mới, lấy con người làm trung tâm.

ThS. Huỳnh Hồng Mai, Đồng Trưởng Làng Design Thinking – P.Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Ươm tạo Khởi nghiệp NIIC, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành – chia sẻ về Design Thinking cho mạng lưới HCMC Local Talent Network.

VN Local Talent Network là mạng lưới cộng đồng các địa phương kết hợp với nhau, là một hệ sinh thái Rừng Mưa* thu nhỏ. Thành viên là những người tài năng đa ngành, bao gồm doanh nhân, nhà khoa học, giảng viên, các nhà quản lý đang làm việc trong khối chính phủ, các lãnh đạo thuộc các trung tâm đổi mới sáng tạo ở các trường Đại học, Cao Đẳng, lãnh đạo các Viện nghiên cứu, ứng dụng, các nhà đầu tư cá nhân, luật sư…

Nhằm phát huy tinh thần “Nhà lãnh đạo không chức danh”** và khai phóng năng lực sáng tạo, Local Talent Network tại mỗi địa phương là mô hình cộng đồng mà các thành viên đều giữ vai trò ngang hàng, không có Ban điều hành hay các vị trí như Chủ tịch, P. Chủ tịch hay Thư ký. Mỗi địa phương sẽ có một nhóm sáng lập (Founding Members) trong vai trò điều phối các hoạt động hoặc đại diện kết nối. Các thành viên trong nhóm sáng lập là những người tình nguyện tham gia, không qua bầu cử, bình chọn và không có nhiệm kỳ. Nhóm sáng lập có thể thay đổi, tăng lên khi số lượng thành viên tăng. Đổi mới là sự liên tục nên trong mỗi giai đoạn khác nhau, do đó, Founding Members ở mỗi giai đoạn đều trên tinh thần là những người sáng lập, đổi mới. Mục tiêu của mô hình “Nhóm sáng lập” là tạo cơ hội để mọi người phát triển, trải nghiệm trong vai trò phụng sự cộng đồng và được đóng góp nhiều hơn vì sự thành công chung.

ThS. Hoàng Thị Thoa -Thành viên Nhóm Sáng lập HCMC Local Talent Network – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám Đốc Trung tâm Đổi Mới Sáng Tạo & Khởi Nghiệp Trường Đại học Công Thương TP. HCM (HUIT) – Người kết nối, dẫn dắt buổi chia sẻ về Design Thinking cho mạng lưới HCMC Local Talent Network

Nhiệm vụ chính của Local Talent Network là với sự cộng tác, đồng sáng tạo của các thành viên, đóng góp ý tưởng để tạo ra các giải pháp đổi mới giải quyết các thách thức hoặc phát huy tiềm năng của địa phương bằng cách ứng dụng Design Thinking. Cộng đồng các địa phương trong hệ sinh thái liên kết vùng hoặc trên toàn quốc sẽ học hỏi, tận dụng sức mạnh của nhau trong việc giải quyết các thách thức chung.

Đổi mới sáng tạo là một qui trình lặp lại liên tục. Thử nghiệm, mắc lỗi, sửa sai và làm lại cho đến khi đạt được thành công. Trong quá trình tạo ra các dự án, startup đổi mới sáng tạo, bản thân Local Talent Network – Startup cộng đồng, cần liên tục đổi mới sáng tạo trên nền tảng lấy con người làm trung tâm, phát huy tình yêu thương, đồng cảm, lòng biết ơn, từ bi, trách nhiệm… trong tất cả mọi hoạt động.

VN Local Talent Network là mạng lưới của sự tin cậy do Làng Design Thinking – Techfest VN, phối hợp cùng Innovation & Impact Center (IIC) thuộc Viện Phát triển kinh tế số Việ Nam xây dựng và phát triển.

Việc tham gia vào một cộng đồng được gắn kết bởi các quan điểm, giá trị và mục tiêu, là cách để tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn. Để tham gia cùng chúng tôi, hãy tìm một người đã là thành viên hoặc một người có uy tín trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giới thiệu bạn tham gia.

Hình ảnh hoạt động của VN Local Talent Network

Link đăng ký tham gia Mạng lưới VN Local Talent Network

https://vnchampions.com/tinh-hoa-hoi-tu-local-talent-network/
Lễ ra mắt HCMC Local Talent Network

https://vnchampions.com/le-ra-mat-hcmc-local-talent-network-mang-luoi-tai-nang-dong-luc-thuc-day-su-doi-moi/

https://vnchampions.com/hcmc-local-talent-network-cu-hich-moi-cho-doi-moi-sang-tao/
Link, bài viết liên quan

Thông tin thành viên HCMC Local Talent Network

https://vnchampions.com/category/local-talent-network/vung-dong-nam-bo/ho-chi-minh-city-local-talent-network/

Thông tin thành viên VN Local Talent Network:

https://vnchampions.com/category/local-talent-network/

https://vnchampions.com/tinh-hoa-hoi-tu-kien-tao-moi-truong-thuc-day-sang-tao-doi-moi/

https://vnchampions.com/su-kien-tinh-hoa-hoi-tu-tai-techfest-whise-2023/

https://vnchampions.com/su-kien-tinh-hoa-hoi-tu-tai-techfest-vn-whise-2023/

https://vnchampions.com/techfest-whise-2023-tinh-hoa-hoi-tu-kien-tao-moi-truong-sang-tao-va-doi-moi/

https://vnchampions.com/techfest-whise-2023-sang-tao-voi-vai-tro-nguoi-dan-chuyen-tai-su-kien-tinh-hoa-hoi-tu/

Các trang thông tin của Làng Design Thinking

https://www.facebook.com/idtv.techfest

https://www.youtube.com/channel/UCLKHd9NwOfAZM3nf02z6K7A
https://vnchampions.com/

https://www.facebook.com/techfestvietnam

* Sách Rừng Mưa, tác giả Victor Hwang:

https://happybooks.vn/products/rung-mua-bi-mat-de-xay-dung-thung-lung-silicon

** Sách Nhà Lãnh đạo không chức danh, tác giả Robin Sharma:

https://www.nxbtre.com.vn/sach/nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-13833.html

 

Ban biên tập VNIC

Đối tác