Đổi mới Sáng tạo

T ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám đốc Công ty Hướng nghiệp Happy Key

Link profile: https://dif.com.vn/ths-nguyen-kien-nhan-ong-truong-lang-design-thinking-techfest-vn-giam-doc-cong-ty-truyen-thong-va-huong-nghiep-happy-key-chuyen-gia-dao-tao-ky-nang-mem-va-huong-nghiep-2999/  

18/07/2024 Xem thêm

L LỄ RA MẮT DAK LAK LOCAL TALENT NETWORK

Ngày 19.07.2024, tại TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Dak Lak, Dak Lak Local Talent Network sẽ chính thức...

09/07/2024 Xem thêm