TECHFEST DongNai

S SỨC MẠNH SÁNG TẠO ĐẾN TỪ TÌNH YÊU Caravan Kick off Đồng Nai Innovation 2024

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ tư duy kiến tạo và khả năng chấp nhận sự thay...

31/01/2024 Xem thêm

ĐÀO HOA ĐẢO – NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU CARAVAN DONG NAI INNOVATION 2024

Ngày 17/1/2024, Ban tổ chức chương trình Caravan Kick off 2024 - Đồng Nai Innovation đã có chuyến...

19/01/2024 Xem thêm

ĐƯỜNG BĂNG SÁNG TẠO – NAI VÀNG CẤT CÁNH – Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation

Để tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai, chuẩn...

12/01/2024 Xem thêm

K KICK OFF 2024 – CARAVAN INNOVATION TẠI ĐỒNG NAI

MegaCity Connect Program là chương trình kết nối địa phương, kết nối vùng, kết nối các nguồn lực, chuyên...

11/01/2024 Xem thêm

X Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết vùng rừng mưa

Sáng 27/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Phát triển thị...

30/08/2023 Xem thêm

T Thúc đẩy phát triển kinh tế sinh thái dưới tán rừng tại vùng Đông Nam Bộ

Các mô hình kinh tế sinh thái dưới tán rừng đã và đang góp phần tạo thêm thu...

30/08/2023 Xem thêm

T TECHFEST ĐỒNG NAI 2023 DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TECHFEST ĐỒNG NAI 2023 DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ Khía cạnh tích cực của tình...

23/08/2023 Xem thêm

Đa Dạng Sự Kiện Tại Ngày Hội Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo TECHFEST DongNai 2023

Sự kiện TECHFEST DongNai 2023 là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy sự...

15/08/2023 Xem thêm