VN Innovation Champions
1

KICK OFF 2024 – DỰ ÁN “KINH TẾ SINH THÁI DƯỚI TÁN RỪNG” ỨNG DỤNG DESIGN THINKING – THIẾT KẾ HỆ SINH THÁI KINH DOANH TRONG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI DƯỚI TÁN RỪNG.

Thời gian: 20:00 – Thứ tư – 10/01/2024 – Online qua zoom

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/R4XH2hZTEND3zsyz5

Theo Ernst & Young (ey.com), các công ty tham gia hệ sinh thái kinh doanh sẽ có vị thế tốt hơn để thúc đẩy sự đổi mới và hiệu quả sử dụng vốn nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng.

Những công ty không nắm bắt và tham gia mô hình hệ sinh thái kinh doanh có nguy cơ bị tụt lại phía sau.

Với chủ đề Kick off 2024 – Dự án “Kinh tế sinh thái dưới tán rừng”, Làng Design Thinking – ứng dụng Design Thinking, triển khai từng bước thấu hiểu thị trường (Empathy), nhu cầu, cơ hội để thiết kế nên hệ sinh thái kinh doanh, giúp đẩy mạnh sự phát triển chung của cộng đồng.

Hệ sinh thái kinh doanh (Business Ecosystem) bao gồm các bên liên quan cùng tham gia như chính phủ, các tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối, đối thủ… cùng kết nối, đồng sáng tạo, giải quyết các thách thức chung, gia tăng nhiều giá trị cộng tác hơn, chia sẻ, học tập để tăng trưởng kinh doanh hiệu quả hơn.

 

Thông tin diễn giả:

Ông Lê Hoàng Dũng: https://dif.com.vn/ng-le-hoang-dung-ong-truong-lang-design-thinking-chu-tich-cong-ty-cp-donafarm-giam-doc-tham-dinh-cong-ty-cp-tham-dinh-gia-ivc-3013/

Ông Phan Văn Hài: https://dif.com.vn/ths-phan-van-hai-pho-co-quan-ai-dien-phia-nam-hoi-ho-tro-phat-trien-kinh-te-mien-nui-viet-nam-3035/

Thông tin tham khảo:

Đối tác