MegaCity Connect

T Tham gia Mạng lưới Đối tác Làng Design Thinking – Design Thinking Village Partners Network (DTPN)

“Thế giới của những nhân vật chủ chốt (Keystone Model) là một thế giới liên tục chuyển động,...

26/03/2024 Xem thêm

“Để xây dựng Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), chúng ta phải thay đổi văn hoá” (Trang 14 -Sách Rừng Mưa)

“Thách thức khi xây dựng Rừng Mưa là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nhân và...

25/03/2024 Xem thêm

C Chúng ta đã yêu thương đủ chưa?

Sự sáng tạo đến từ khả năng thấu hiểu, đồng cảm (Empathy - Design Thinking) với những gì...

11/03/2024 Xem thêm

S SỰ KIỆN “HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2024” MegaCity Connect by Design Thinking Villlage – Techfest VN

Làm thế nào để phục vụ được nhiều người hơn? Làm thế nào để mọi người trao giá...

17/02/2024 Xem thêm

S SỨC MẠNH SÁNG TẠO ĐẾN TỪ TÌNH YÊU Caravan Kick off Đồng Nai Innovation 2024

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ tư duy kiến tạo và khả năng chấp nhận sự thay...

31/01/2024 Xem thêm

ĐÀO HOA ĐẢO – NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU CARAVAN DONG NAI INNOVATION 2024

Ngày 17/1/2024, Ban tổ chức chương trình Caravan Kick off 2024 - Đồng Nai Innovation đã có chuyến...

19/01/2024 Xem thêm

ĐƯỜNG BĂNG SÁNG TẠO – NAI VÀNG CẤT CÁNH – Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation

Để tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai, chuẩn...

12/01/2024 Xem thêm

K KICK OFF 2024 – CARAVAN INNOVATION TẠI ĐỒNG NAI

MegaCity Connect Program là chương trình kết nối địa phương, kết nối vùng, kết nối các nguồn lực, chuyên...

11/01/2024 Xem thêm