MegaCity Connect

Đổi mới Sáng tạo: Bắt đầu từ đâu?

Đổi mới sáng tạo thì dễ nói hơn làm. Để có thể làm được một cách dễ dàng...

20/06/2024 Xem thêm

T Talk Show Rừng Mưa 08: Sức mạnh của mối quan hệ – Yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới

“Trong một Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), sự đa dạng cao độ có khuynh hướng tạo ra những tương...

12/05/2024 Xem thêm

T Tham gia Mạng lưới Đối tác Làng Design Thinking – Design Thinking Village Partners Network (DTPN)

“Thế giới của những nhân vật chủ chốt (Keystone Model) là một thế giới liên tục chuyển động,...

26/03/2024 Xem thêm

“Để xây dựng Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), chúng ta phải thay đổi văn hoá” (Trang 14 -Sách Rừng Mưa)

“Thách thức khi xây dựng Rừng Mưa là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nhân và...

25/03/2024 Xem thêm

C Chúng ta đã yêu thương đủ chưa?

Sự sáng tạo đến từ khả năng thấu hiểu, đồng cảm (Empathy - Design Thinking) với những gì...

11/03/2024 Xem thêm

S SỰ KIỆN “HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2024” MegaCity Connect by Design Thinking Villlage – Techfest VN

Làm thế nào để phục vụ được nhiều người hơn? Làm thế nào để mọi người trao giá...

17/02/2024 Xem thêm

S SỨC MẠNH SÁNG TẠO ĐẾN TỪ TÌNH YÊU Caravan Kick off Đồng Nai Innovation 2024

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ tư duy kiến tạo và khả năng chấp nhận sự thay...

31/01/2024 Xem thêm