VN Innovation Champions
1

Tham gia Mạng lưới Đối tác Làng Design Thinking – Design Thinking Village Partners Network (DTPN)

“Thế giới của những nhân vật chủ chốt (Keystone Model) là một thế giới liên tục chuyển động, kết nối mọi người trong Rừng Mưa vì lợi ích của các bên và tìm thấy nền tảng chung cho hành động tập thể. Những nhân vật chủ chốt thúc đẩy qui trình sáng tạo cùng nhau. Những nhân vật chủ chốt không chỉ là những cá nhân – cũng có những tổ chức chủ chốt (Keystone institutions)”.  Trang 100 – Sách Rừng Mưa.

Với mục tiêu phát triển nguồn lực cùng chung tay xây dựng cộng đồng đổi mới sáng tạo, Làng Design Thinking – Techfest VN mong muốn kết nối, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, ngoài sứ mệnh tăng trưởng kinh doanh còn có sứ mệnh đóng góp cho cộng đồng.

Sự hợp tác hướng đến mục tiêu chung là tạo ra môi trường kinh doanh sáng tạo, cộng tác, trao giá trị, phát triển những tổ chức tổ chốt để thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của Rừng Mưa (Innovation Ecosystem).

Trong chương trình “Rainforest Marathon Long An 2024” vào ngày 6 – 7/ 4 / 2024, Làng Design Thinking sẽ tổ chức buổi ký kết đầu tiên với một số tổ chức.

Thông tin về Làng Design Thinking:

Làng Design Thinking thành lập vào tháng 8/2022. Sau hơn 1 năm hoạt động, Làng đã tổ chức 2 cuộc thi Khởi nghiệp đối mới sáng tạo ứng dụng Design Thinking; tổ chức hơn 100 sự kiện Online/Offline, 2 sự kiện kết nối Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, 2 sự kiện tại Techfest Quốc gia 2022, 2023.

Các chương trình, hoạt động, Dự án của Làng Design Thinking

Hệ giá trị của Làng Design Thinking là Community – Compassion – Creativity được áp dụng trong tất cả mọi hoạt động.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Làng Design Thinking đã tổ chức 10 hoạt động, sự kiện online/offline bao gồm:

  1. Ngày 3/1: Kick off Làng năm 2024 – online
  2. Ngày 9/1: Kinh tế sinh thái dưới tán rừng – online
  3. Ngày 22/1: Tiếp cận vốn ưu đãi – Online
  4. Ngày 26-27/1: Caravan Đồng Nai – phối hợp với Sở KH&CN Đồng Nai – offline 2 ngày
  5. Ngày 19/2 : Họp mặt đầu năm – online
  6. Ngày 23/2: Future Transformation – online
  7. Ngày 29/2: Ra mắt Liên Minh Design Thinking & Innovation Tour – phối hợp với Trường Đại học Công Thương HCM – offline
  8. Ngày 4/3: Huấn luyện Doanh nghiệp: Mô hình Nông nghiệp Công nghệ cao với tư duy phát triển bền vững – online
  9. Ngày 18/3: Design Thinking Forum – Online
  10. Ngày 21/3: Ứng dụng Design Thinking: Sáng tạo và đổi mới mô hình liên minh Nhà Vườn trong Du lịch nông nghiệp – Online

Link tham gia mạng lưới Đối tác Làng Design Thinking – DTPN

Thông tin về Sự kiện “Rainforest Marathon Long An 2024” và link đăng ký tham gia:

Thông tin về Làng Design Thinking

Trang tin đổi mới sáng tạo của Làng Design Thinking

Ban biên tập VNC

Đối tác