Rừng Mưa

T Talk Show Rừng Mưa 08: Sức mạnh của mối quan hệ – Yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới

“Trong một Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), sự đa dạng cao độ có khuynh hướng tạo ra những tương...

12/05/2024 Xem thêm

H HCMC Local Talent Network – Cú hích mới cho đổi mới sáng tạo

 Chiều ngày 03.05.2024, Mạng lưới tài năng sáng tạo tại TP. HCM đã tổ chức Lễ ra mắt,...

06/05/2024 Xem thêm

T Tham gia Mạng lưới Đối tác Làng Design Thinking – Design Thinking Village Partners Network (DTPN)

“Thế giới của những nhân vật chủ chốt (Keystone Model) là một thế giới liên tục chuyển động,...

26/03/2024 Xem thêm

“Để xây dựng Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), chúng ta phải thay đổi văn hoá” (Trang 14 -Sách Rừng Mưa)

“Thách thức khi xây dựng Rừng Mưa là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nhân và...

25/03/2024 Xem thêm

M Marathon Rừng mưa – Hành trình của những người theo đuổi mục tiêu đến cuối cùng

Một trong những nguyên nhân chính của nhiều dự án startup không thành công là do bản thân...

22/03/2024 Xem thêm

G Giải pháp xuyên qua 7 rào cản của sự sáng tạo và đổi mới

Sáng tạo và đổi mới là con đường duy nhất để thoát khỏi những thách thức từ môi...

18/03/2024 Xem thêm

R Rừng Mưa – Dự án xây dựng Văn hoá đổi mới sáng tạo

Con người là trung tâm của sự sáng tạo và đổi mới. Hệ sinh thái đổi mới sáng...

13/03/2024 Xem thêm