VN Innovation Champions
1

Talk Show Rừng Mưa 08: Sức mạnh của mối quan hệ – Yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới

“Trong một Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), sự đa dạng cao độ có khuynh hướng tạo ra những tương tác giữa những người có chuyên môn sâu, giúp mở ra cánh cửa cho một tập hợp những trao đổi khả thi có giá trị” Trang 129.

Sự đa dạng, phong phú của mạng lưới đa ngành giúp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hội tụ đủ các điều kiện để phát triển. Tuy nhiên, những rào cản tâm lý giữa những người không cùng ngành nghề tạo ra khoảng cách “Các nhà khoa học đối lập với doanh nhân. Các công ty khởi nghiệp đối lập với các tập đoàn lớn. Các nhà đầu tư đối lập với những người được đầu tư. Những xung đột bộ lạc này có thể là rào cản cho sự phát triển của Rừng Mưa” – Trang 137.

Do đó, “để Rừng Mưa hoạt động hiệu quả, chúng ta cần có Quy tắc của Rừng Mưa, đó là những quy định bất thành văn về cách cư xử giúp thu hẹp sự chia cắt giữa người với người” Trang 337.

“Cải tiến (Innovation) trong đời thực là một quy trình rối rắm về cả nhận thức lẫn vô thức, cả về ngôn ngữ lẫn phi ngôn ngữ” – Trang 348. Một điều chắc chắn là “khi không còn rào cản chia cắt con người, chúng ta có thể sáng chế bất cứ thứ gì có thể. Chúng ta sẽ có mọi phương thuốc có thể nghĩ tới, mọi công cụ có thể tưởng tượng ra, mọi sản phẩm có thể cần đến” Trang 348.

Để hình thành nên một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững, điều quan trọng nhất là hình thành văn hoá mới, lối sống mới để tạo nên những mối quan hệ dựa trên tư duy đổi mới: cộng tác, đồng sáng tạo, đồng cảm, yêu thương.

Link đăng ký tham gia Dự án Rừng Mưa:

Bài viết về các hoạt động của Dự Án Rừng Mưa

Kênh Youtube Sách nói Rừng Mưa:

Các kênh truyền thông của Làng Design Thinking:

Ban biên tập VNIC

Đối tác