VN Innovation Champions
1

Đổi mới sáng tạo trong huấn luyện, đào tạo phát triển con người để đạt được 17 mục tiêu Phát triển Bền Vững

Nguyên nhân gốc rễ của sự mất cân bằng mà chúng ta phải đối diện hiện nay là do con người. Trong một thời gian dài, hầu hết loài người trên thế giới tập trung vào các mục tiêu kinh tế, bỏ qua các yếu tố quan trọng như môi trường, xã hội và quên mất bản thân mình cũng là một phần của hệ sinh thái con người – thiên nhiên – vạn vật.

Sự chia cắt, mất bền vững đang diễn ra có tính hệ thống, bắt đầu từ cái TÔI cá nhân đã tạo ra các rào cản ngăn cách tình yêu thương. Khi niềm tin, tình yêu thương, trách nhiệm, trắc ẩn, lòng biết ơn, từ bi không được vun đắp, thay vào đó là sự ích kỷ, lòng tham, bạo lực đã làm cho cả trái đất rung chuyển.

Để mọi thứ có thể tái tạo, phục hồi, cân bằng và phát triển bền vững, cần một cuộc cách mạng chuyển đổi ý thức. Đây là cuộc chuyển đổi cấp bách đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội để sự thay đổi diễn ra mang tính hệ thống.

 

Einstein từng nói: “Không có vấn đề nào có thể được giải quyết từ cùng một cấp độ ý thức đã tạo ra nó“. Chúng ta cần thay đổi quan điểm, tư duy, lối sống và thay đổi nội tâm, cập nhật hoặc thay đổi cả “hệ điều hành tâm trí “ đang vận hành bên trong mỗi người. Sự chuyển đổi này sẽ đưa chúng ta vượt ra những rào cản tâm lý ngăn cách giữa người với người, mở rộng tầm nhìn và các quan điểm mới, đón nhận những những sự thay thế sáng tạo, nâng cao các giá trị đạo đức. Sự thay đổi sẽ mang một nguồn năng lượng mới cho phép những thay đổi đang diễn ra chuyển hướng theo chiều tích cực, mang lại các giá trị mới cho con người. Sự đổi mới trong ý thức trở thành sự thay đổi tâm hồn, giải phóng tất cả tiềm năng để chúng ta phát triển trọn vẹn hơn thành con người hoà hợp với cái toàn thể (Oneness).

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu số 3: Good health and well-being” Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi và mục tiêu 4:Quality education” Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người là hai mục tiêu quan trọng. Khi đạt được 2 mục tiêu này thì tất cả mục tiêu còn lại sẽ thực hiện dễ dàng.

Các chương trình, hoạt động Dự án của Làng Design Thinking

Hai mục tiêu 3 và 4 đều lấy con người làm trung tâm. Trong tất cả mọi cuộc chuyển đổi thì chuyển đổi con người là sự chuyển đổi đi từ gốc rễ và tạo nên một nền móng bền vững.

Ở mục tiêu số 4 Quality education”chất lượng đào tạo, phương pháp giảng dạy, nội dung đào tạo cần có một sự đổi mới mạnh mẽ. Chức năng của giáo dục là tạo ra những con người phát triển toàn diện, hiểu về chính bản thân mình, hiểu về ý nghĩa cuộc sống, phát triển trái tim nhân hậu và tình yêu thương. Việc giáo dục cần giúp cho mọi người khả năng nhận thức vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong sự tiến hoá, phát triển chung của nhân loại.

Các chương trình giáo dục đổi mới cần tạo ra các thế hệ những con người với văn hoá mới. Để các phẩm chất cao đẹp phát triển, mọi người cần được được sống trong một môi trường nhân ái từ trên ghế nhà trường, trong tất cả các lớp học dành người lớn hoặc lãnh đạo, trong môi trường làm việc ở công ty hoặc các tổ chức nhà nước.

Để tạo sự đồng bộ trong việc tái thiết một nền giáo dục đổi mới, chúng ta cần bắt đầu từ những ngọn lửa nhỏ từ trong mỗi gia đình. Nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng biết ơn là những hành động ai cũng có thể thực hành. Các nhà giáo, nhà huấn luyện, đào tạo phát triển con người cần trau dồi bản thân mình, phát triển những đức tính tốt và thiết kế những chương trình huấn luyện sáng tạo và đổi mới, thúc đẩy khả năng học tập suốt đời.

Ở mục tiêu số 3 Good health and well-being”: việc chăm sóc sức khoẻ, thay đổi lối sống, giữ gìn sự cân bằng thân tâm là trách nhiệm của mọi người khi tham gia vào vòng quay của cuộc sống.Mọi người cần đầu tư thời gian để học tập, tìm hiểu cách vận hành của chính bản thân mình từ góc độ vật lý – phần cơ thể – cho đến phần vô hình như tâm trí, tinh thần, tâm hồn. Khi hiểu bản thân toàn diện, con người sẽ phát triển khả năng thấu hiều, đồng cảm với người khác, và đó chính là tình yêu thương.Khi con người sống trong trạng thái yêu thương, hạnh phúc, đó cũng chính là trạng thái tốt nhất của sức khoẻ.

 Qui trình 5 bước Design Thinking

Design Thinking là nền tảng của đổi mới sáng tạo, vừa là một hệ tư tưởng vừa là một quá trình, là tư duy và cũng là phương pháp hành động, liên quan đến việc giải quyết các vấn đề phức tạp theo cách lấy người dùng làm trung tâm.Design Thinking không những ứng dụng vào chiến lược kinh doanh sáng tạo mà ứng dụng vào thiết kế một cuộc đời đáng sống, thiết  kế cho các sự chuyển đổi.

Để có thể áp dụng được Design Thinking đúng hướng, con người cần học cách phát triển khả năng đồng cảm, tình yêu thương, trách nhiệm đối với bản thân. Chỉ có tình yêu thương mới thúc đẩy các sáng kiến có giá trị và mang đến sự đổi mới có ý nghĩa.

Làng Design Thinking – Techfest VN đang triển khai các Chương trình, Dự án như Wellness City, MegaUni Connect, Liên Minh Du lịch Nông nghiệp Bền Vững, các chương trình huấn luyện, hành động nhằm góp phần chuyển đổi trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, trong đó, đặt trọng tâm ở hai mục tiêu 3 và 4.

Dương Tường Nhi

CEO Happy Lifestyle

Head of Design Thining Village – Techfest VN

Tham gia cùng Làng Design Thinking và các chương trình chuyển đổi:

Thông tin về Làng Design Thinking:

 

 

Đối tác