innovation

C Chương trình Sáng kiến khởi nghiệp Việt Nam – Startup Vietnam

Được chứng kiến những ý tưởng của bản thân thành hiện thực là một trạng thái của niềm...

11/04/2024 Xem thêm

ĐÀO HOA ĐẢO – NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU CARAVAN DONG NAI INNOVATION 2024

Ngày 17/1/2024, Ban tổ chức chương trình Caravan Kick off 2024 - Đồng Nai Innovation đã có chuyến...

19/01/2024 Xem thêm

C CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM ĐỒNG TRƯỞNG LÀNG VÀ ĐẠI SỨ DESIGN THINKING TRÊN TOÀN QUỐC

Vì tất cả chúng ta, về cơ bản là một – ONENESS Nếu bạn có thể hiểu, cảm...

08/01/2024 Xem thêm

M MEGACITY CONNECT – THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT VÙNG, KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Với mục tiêu tăng cường sự liên kết, thu hút nguồn lực cùng đóng góp trí tuệ, chung...

04/01/2024 Xem thêm

K KICK OFF 2024 – LÀNG DESIGN THINKING ỨNG DỤNG TƯ DUY THIẾT KẾ XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỒNG SÁNG TẠO

Tư duy thiết kế (Design Thinking) là cốt lõi của sự đổi mới, lấy con người dùng làm...

02/01/2024 Xem thêm

L LÒNG YÊU NƯỚC

“A life not lived for others is not a life.” Mother Teresa “Lòng yêu nước” là một cụm...

10/11/2023 Xem thêm