VN Innovation Champions
1

KICK OFF 2024 – CARAVAN INNOVATION TẠI ĐỒNG NAI

MegaCity Connect Program là chương trình kết nối địa phương, kết nối vùng, kết nối các nguồn lực, chuyên gia Đổi mới Sáng tạo. Chương trình nhằm thúc đẩy tiến trình kết nối hiệu quả qua các hoạt động xây dựng Văn hoá Đổi mới sáng tạo, tư duy đổi mới (Design Mindset), ứng dụng Design Thinking trong các hoạt động kinh doanh, thực thi các chương trình tăng tốc cho Doanh nghiệp để kiến tạo nên các giá trị mớii thiết thực nhằm giải quyết các nhu cầu xã hội.

Kick off 2024 – Caravan Đồng Nai Innovation với mục tiêu khởi động một năm mới sáng tạo và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, kết nối và phát triển mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ sinh thái doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Sở Khoa học & Công nghệ Đồng Nai, Làng Design Thinking – TECHFEST VN và Hội Doanh Nhân Trẻ Đồng Nai.

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/nW3JdotUaba252YC6

 

Link truyền thông từ Techfest: https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=pfbid0o3oVfi7t2HKSnKE3NS9Bt5TsLweEsxSPThz2rYs1FtuEwsAuWpCeXPbg6hEMVixkl&id=100064556355309&mibextid=UyTHkb

Link các chương trình Caravan tại Đà Lạt và Tây Nguyên:

https://www.youtube.com/watch?v=iKtyq7hMltU

https://www.youtube.com/watch?v=RRdVWlHLmwE

Đối tác