VN Innovation Champions
1

Bà Chu Thị Diễm – Giám đốc Công ty Cổ phần Innohype Consulting

Đối tác