VN Innovation Champions
1

ThS. Tăng Tấn Minh – Đồng Trưởng Làng HSSV sáng tạo khu vực ĐBSCL – Giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Đối tác