VN Innovation Champions
1

Hội thảo: Ứng dụng Design Thinking – Sáng tạo & Đổi mới mô hình Liên Minh Nhà – Vườn trong du lịch nông nghiệp

Thời gian: 8PM, Thứ năm ngày 21/03/2024 – Online

Link đăng ký tham dự sự kiện:  https://forms.gle/jjqKqSg9SuAUVjHi7

Du lịch Nông nghiệp chưa được hiểu đúng, chưa có những chiến lược tổng thể, qui hoạch cho sự phát triển bền vững. Nông dân làm du lịch chưa có cơ hội tiếp cận sự thay đổi của thị trường và phương pháp đổi mới sáng tạo – Design Thinking.

Hiện tại có rất nhiều Quốc gia đặt trọng tâm Du lịch Nông nghiệp như một công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội môi trường…

Với ưu thế là một nước Nông nghiệp nói chung,  TP.HCM nói riêng có tiềm lực lớn về lĩnh vực Nông nghiệp, do đó, thiết kế một mô hình kinh doanh Liên Minh Nhà – Vườn, tạo nên hệ sinh thái kinh doanh đổi mới là cơ hội để nâng cao giá trị cho sản phẩm, dịch vụ và sự thịnh vượng cho những người nông dân, các nghệ nhân đang tham gia trực tiếp trong lĩnh vực này.

Với mục tiêu triển khai ứng dụng Design Thinking để tạo nên những mô hình kinh doanh đổi mới, Làng Design Thinking mong được lắng nghe ý kiến, sự chia sẻ, trăn trở và ước mơ của tất cả các Anh/Chị đang tham gia trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất, nghệ nhân và các chuyên gia có kinh nghiệm liên quan.

Thông tin diễn giả: TS.Bùi Thị Lan Hương – Đồng Trưởng Làng Design Thinking

Thông tin về Làng Design Thinking – Techfest VN

Trang tin của Làng Design Thinking

Đối tác