VN Innovation Champions
1

TS. Bùi Thị Lan Hương – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Dịch vụ Sinh vật Cảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên Bùi Thị Lan Hương, hiện đang sinh sống tại TPHCM. Tôi tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt trường Đại học Nông Lâm năm 1990; Thạc sĩ nông học – ĐHNL năm 2004; Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường ĐHKHXH&NV năm 2018. Tôi có 4 năm làm phòng cấy mô, 7 năm làm về hoa cây cảnh, 18 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn về Nông nghiệp, Nông thôn, HTX, khuyến nông, du lịch nông nghiệp.

Tôi đã trải nghiệm đến nhiều nơi, tham gia và tìm hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, có nhiều mối quan hệ trong cộng đồng. Tôi thích viết lách, làm thơ và hát. Với quãng thời gian trải nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan, tôi mơ ước mở một trường Đại học dành riêng cho nông dân. Trong vai trò là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu – dịch vụ sinh vật cảnh TPHCM, mục tiêu trong 3 năm tới là góp phần đưa Sinh vật cảnh của thành phố sớm trở thành nền kinh tế sinh thái.

Triết lý làm việc của tôi là: “Khiêm hạ – Phụng sự – Yêu thương” – TD (Một người em tôi tâm đắc)

Link profile: https://dif.com.vn/ts-bui-thi-lan-huong-ong-truong-lang-design-thinking-giam-doc-trung-tam-nghien-cuu-dich-vu-sinh-vat-canh-thanh-pho-ho-chi-minh-3041/

Đối tác