DIF

H Huấn luyện 05: Kinh nghiệm từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao với tư duy phát triển bền vững

Thời gian: 20:00 ngày thứ hai, 04.03.2024 qua nền tảng zoom. Link đăng ký tham gia chương trình...

03/03/2024 Xem thêm

S Sáng Tạo và Đổi Mới cùng Design Thinking

Sáng tạo và đổi mới là thách thức lớn nhất của Doanh nghiệp. Làm thế nào để sáng...

27/10/2023 Xem thêm

P PRE – ACCELERATE PROGRAM – Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo & Tạo tác động

Với tinh thần Pay It Foward của Rừng Mưa, Chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng...

17/10/2023 Xem thêm

T Tomorrow Start HERE – Đầu tư cho hiện tại để kiến tạo tương lai

Thế giới này cần những nhà lãnh đạo có tầm nhìn về xã hội và đạo đức, cần những nhà...

25/09/2023 Xem thêm