VN Innovation Champions
1

Agile Methodology – Phương pháp phát triển quản lý dự án và phát triển phần mềm

Agile Methodology có thể cho chúng ta nhận thấy các kỹ năng như phương pháp linh hoạt, trải nghiệm người dùng và tạo mẫu trong tin tuyển dụng, cùng với các kỹ năng phi thiết kế, chẳng hạn như quản lý sản phẩm, lập kế hoạch chiến lược và phát triển sản phẩm mới.

Agile Methodology còn là một phương pháp phụ thuộc vào việc làm việc cộng tác, linh hoạt và phản hồi nhanh chóng. Phương pháp Agile được thiết kế để giúp các tổ chức và nhóm dự án tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả. Agile có một số khía cạnh quan trọng, như sau:

  1. Sản phẩm có giá trị cao: Agile đặt trọng tâm vào việc tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng thông qua việc phát triển và cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh trong từng chu kỳ phát triển ngắn gọn.
  2. Cộng tác và giao tiếp: Agile khuyến khích sự giao tiếp chặt chẽ giữa các thành viên trong nhóm dự án, khách hàng và các bên liên quan khác. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu rõ về yêu cầu và nhu cầu thay đổi của khách hàng.
  3. Linh hoạt và thích ứng: Agile cho phép phản hồi nhanh chóng vào sự thay đổi và phát triển thông qua các chu kỳ phát triển ngắn gọn, thường từ 2 đến 4 tuần, được gọi là “sprints” hoặc “iterations”. Các sprints này giúp đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình phát triển.
  4. Quy trình làm việc: Agile có nhiều quy trình làm việc khác nhau, như Scrum, Kanban, Lean, và nhiều phương pháp khác. Mỗi phương pháp có cách tiếp cận riêng biệt để quản lý và thực hiện dự án. “Scrum” ví dụ là một phương pháp Agile phổ biến, với các sprints và các vai trò cụ thể trong nhóm dự án.
  5. Khách hàng trung tâm: Agile đặt khách hàng ở trung tâm quá trình phát triển, đảm bảo rằng sản phẩm luôn đáp ứng được nhu cầu và sự thay đổi của họ. Khách hàng thường tham gia trong quá trình kiểm tra sản phẩm sau mỗi chu kỳ phát triển để đánh giá và đưa ra phản hồi.

Phương pháp Agile đã trở thành một trong những phương pháp phát triển phần mềm và quản lý dự án phổ biến nhất trên toàn thế giới, được áp dụng không chỉ trong lĩnh vực phần mềm mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như sản xuất, tiếp thị, quảng cáo và dự án xây dựng. Nó giúp cải thiện hiệu suất và khả năng thích ứng của tổ chức và đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu thay đổi của thị trường và khách hàng.

Chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Tạo tác động” các tỉnh Tây Nguyên đã diễn ra buổi Huấn luyện thứ 2 vào ngày 02.11.2023 (Online) với chủ đề “Agile Methodology Phương pháp triển khai dự án”.

 

Th.S Trần Thanh Tuyền ( bên  trái ) – chia sẻ Agile Methodology

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp bao gồm:

  • Huấn luyện (online): chương trình huấn luyện mở rộng dành cho tất cả Doanh nghiệp các tỉnh Tây nguyên
  • Mentor 1:1 (dành cho một số Doanh nghiệp tiềm năng, được tuyển chọn có điều kiện)
  • Tham quan thực tế
  • Tặng và hỗ trợ tư vấn sử dụng giải pháp, dịch vụ, sản phẩm

Chương trình được tổ chức bởi Làng Design Thinking – Techfest Việt Nam, phối hợp tổ chức, triển khai cùng Công ty Diamond Innovation Forest, Innovation & Impact Center – IIC và sự hỗ trợ của MetaUni, DIF Fund.

Thông tin về chương trình: https://vnchampions.com/pre-accelerate-pprogram-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-tao-tac-dong-cac-tinh-tay-nguyen/

Thông tin Trainer Th.S Trần Thanh Tuyền https://dif.com.vn/ths-tran-thanh-tuyen-ong-truong-lang-design-thinking-chuyen-gia-tu-van-khoi-nghiep-phan-hieu-truong-ai-hoc-fpt-thanh-pho-ho-chi-minh-3027/

Link đăng ký tham gia chương trình Huấn luyện: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduIGozfhSgoWaQg4KH-8uWXq5LtcaJf67HDenNRdi61uMx-A/viewform?pli=1

Đối tác