MetaDap

S Startup Vietnam – Chương trình thúc đẩy sáng kiến cộng đồng

Ý tưởng đổi mới cũng là một công việc trong hoạt động kinh doanh. Bắt đầu một công...

18/04/2024 Xem thêm

L Lễ Ra mắt HCMC Local Talent Network: Mạng lưới Tài năng sáng tạo – Động lực thúc đẩy sự đổi mới

Thời gian: 14:00 Thứ sáu, ngày 03.05.2024 tại TP. Hồ Chí Minh Địa điểm: Hội trường UBND Phường...

15/04/2024 Xem thêm

C Chương trình Sáng kiến khởi nghiệp Việt Nam – Startup Vietnam

Được chứng kiến những ý tưởng của bản thân thành hiện thực là một trạng thái của niềm...

11/04/2024 Xem thêm