Mộc Hoa Tràm

R Rainforest Marathon Long An 2024 và Hội thảo Kiến tạo Môi trường Sáng tạo và Đổi mới

Ngày 06 - 07/4/2024, Làng Design Thinking - TECHFEST VN đã phối hợp cùng Sở Khoa học &...

09/04/2024 Xem thêm

“Để xây dựng Rừng Mưa (Innovation Ecosystem), chúng ta phải thay đổi văn hoá” (Trang 14 -Sách Rừng Mưa)

“Thách thức khi xây dựng Rừng Mưa là thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nhân và...

25/03/2024 Xem thêm