VN Innovation Champions
1

ThS. Huỳnh Tấn Cảnh – CEO Vinh danh Education, Founder Trợ lý Anh ngữ Riolish

Tôi là Huỳnh Tấn Cảnh, là Founder Trợ lý Anh ngữ Riolish. Tôi sinh năm 1983 và đã có hành trình 9 năm theo đuổi giấc mơ Riolish. Tôi đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Năm 2023, tôi vượt qua vòng ghi hình và xuất hiện trên truyền hình Shark Tank Mùa 6, Tập 7. Dự án Riolish đã thay đổi tôi trên rất nhiều phương diện: sự trưởng thành, nghề nghiệp và tình trạng hôn nhân. Lý tưởng mà tôi cùng với giấc mơ Riolish của mình theo đuổi là xóa bỏ các ranh giới về địa lý và đưa tiếng Anh về vùng sâu, vùng xa, giúp những ai phải chiến đấu cho giấc mơ tiếng Anh không phải trải qua những ngày tháng giống tôi 15 năm về trước.

Link profile: https://dif.com.vn/anh-huynh-tan-canh-ceo-vinh-danh-education-founder-anh-ngu-riolish-3030/

 

Đối tác