VN Innovation Champions
1

FUTURE TRANSFORMATION – ỨNG DỤNG DESIGN THINKING TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI

Tương lai của chúng ta được định hình theo 3 hướng: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang.

Tương lai chuyển đổi theo hướng nào do sự chọn lựa và quyết định của tất cả chúng ta.

Hệ sinh thái là một mạng lưới con người đa ngành nghề với nhiều thế mạnh khác nhau. Hệ sinh thái phong phú sẽ hội tụ đủ năng lực thiết kế cho tương lai.

Tri thức là sức mạnh, vậy làm thế nào để hệ sinh thái hội tụ những tri thức phù hợp và sắc bén có thể thiết kế ra một tương lai an toàn, công bằng và thịnh vượng hơn hiện tại?

Bài toán đầu tiên chúng ta cần giải quyết là tầm nhìn để thiết kế nên một tương lai mong muốn. Bất chấp những dự báo không tốt về tình hình tương lai từ các chuyên gia kinh tế, chúng ta cần có niềm tin mãnh liệt và đây là thời điểm tốt nhất, là cơ hội duy nhất để kiến tạo ra buổi bình minh mới cho tương lai của cộng đồng.

Tương lai được định hình bắt đầu tư duy tích cực, từ quyết định đúng đắn của chúng ta.

Future Transformation là quá trình chuyển đổi sáng tạo để tạo ra bản thiết kế định hình cho một tương lai bền vững (shaping a sustainable future).

Các phương pháp tiếp cận truyền thống đối với chương trình chuyển đổi tập trung vào từng lĩnh vực riêng lẻ, hoạch định chính sách chắp vá hoặc chữa cháy không đủ để giải quyết những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt một cách toàn diện. Phát triển bền vững cần được đặt dưới lăng kính hệ thống, tổng thể để tạo ra những giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi tư duy, chuyển đổi văn hoá phù hợp và đúng thời điểm.

Phát triển bền vững đòi hỏi toàn xã hội phải đưa ra các phương pháp tiếp cận mới, đổi mới, lấy con người làm trung tâm. Tư duy thiết kế (Design Thinking) là một cách tiếp cận mạnh mẽ để tạo ra các sản phẩm bền vững hơn. Tư duy thiết kế tạo ra những giá trị độc đáo, khác biệt và vượt qua các phương pháp thiết kế truyền thống bằng cách đặt trọng tâm vào nhu cầu và trải nghiệm của con người với sự đồng cảm làm cốt lõi.

Khi áp dụng trong bối cảnh phát triển bền vững, cách tiếp cận của tư duy thiết kế có thể mang đến những sáng kiến từ địa phương, với sự tham gia, hợp tác, ý tưởng được hình thành dựa trên bối cảnh thực tế, cụ thể. Dựa trên các mô hình với tư duy tổng thể, không bị hạn chế, hợp tác, lặp đi lặp lại và trực quan, phương pháp tư duy thiết kế thúc đẩy tư duy tích hợp và liên ngành.

Cách tiếp cận đổi mới này cung cấp một khuôn khổ để giải quyết những thách thức phức tạp về tính bền vững và tạo ra các giải pháp, sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn góp phần tạo nên một thế giới xanh hơn, có ý thức hơn.

Đổi mới là động lực của sự phát triển và tạo ra giá trị. Để chuyển đổi và định hình tương lai bền vững, tất cả chúng ta cần sẵn sàng ở tư duy, thái độ, hành vi, cùng hướng đến việc tạo ra giá trị. Vì vậy, việc định hình tương lai đòi hỏi tư duy và tầm nhìn đổi mới.

Vì sự bền vững của môi trường sống, tất cả chúng ta cần tiến hoá, chuyển đổi tư duy, nâng cao trách nhiệm, thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Sự phát triển bền vững đòi hỏi sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc trước những quyết định tác động đến tương lai. Những quyết định trong hiện tại không chỉ mang lợi ích đối với bản thân chúng ta mà còn trao nhiều giá trị hơn cho người khác; không chỉ cho ngày hôm nay mà còn cho tương lai.

Dự án Future Transformation được triển khai bởi Làng Design Thinking – Techfest VN, đang tìm kiếm các tổ chức, cá nhân cùng cùng thiết kế nên sự chuyên đổi đến tương lai, với các tiêu chí sau:

  • Tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực liên quan
  • Tư duy đổi mới
  • Chủ động đóng góp ý tưởng, sáng kiến
  • Khả năng cộng tác, đồng sáng tạo
  • Năng lực tập trung, kỷ luật cao
  • Khả năng thực thi

Hình ảnh chương trình Future Transformation số đầu tiên

 

Tham gia Group MegaCity Connect & Dự án Future Transformation:

Link tham khảo:

Đối tác