VN Innovation Champions
1

Bà Võ Thị Việt Hòa – Đồng Trưởng Làng Design Thinking – Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận Phú Nhuận

Đối tác