VN Innovation Champions
1

Co Creation Event – Đồng Sáng Tạo Sự Kiện

Các sự kiện thường tập trung vào việc thu hút khách tham dự nhưng không khuyến khích sự hợp tác hoặc đồng sáng tạo. Đó là lý do khách tham dự không tập trung hoàn toàn vào nội dung sự kiện hoặc lưu tâm để tiếp tục tham gia vào các giải pháp, đề xuất mà các chuyên gia đưa ra trong chương trình.

Đồng sáng tạo sự kiện là cách tăng cường sự tương tác và tham gia của người tham dự. Với mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị, đồng sáng tạo sự kiện xác định động lực kinh doanh, giúp các bên liên quan tương tác và khai phá năng lực sáng tạo.

Đồng sáng tạo tạo ra các giải pháp tốt hơn và những người tham gia có nhiều quyền sở hữu hơn đối với các quyết định mà họ đã góp phần tạo ra”.

Đồng sáng tạo mang đến cho khách tham dự cơ hội tương tác tích cực với mọi người – và chính nội dung – sẽ giúp họ nhận được nhiều giá trị hơn từ sự kiện. Thêm vào đó, họ sẽ có một trải nghiệm tổng thể thực sự có ý nghĩa.

Trích từ https://www.eventtia.com/en/blog/real-value-event-co-creation-works

Đối tác