VN Innovation Champions
1

NẾU KHÔNG CÓ EMPATHY – CHÚNG TA SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Nhiều người đang háo hức với trí tuệ nhân tạo, những người khác lo lắng, sợ hãi sự thay thế con người của AI (Artificial Intelligence).

Tương lai của con người sẽ trôi về đâu trước những cảnh báo tuỳ thuộc vào sự phát triển TÌNH YÊU THƯƠNG của con người dành cho nhau. Đã đến lúc con người cần nhanh chóng quay về bên trong, kết nối với cội nguồn (True – self), kết nối với những người xung quanh và kết nối với thiên nhiên.

Trí tuệ nhân tạo dù có phát triển mức nào thì cũng không thể có được sự đồng cảm (Empathy – Design Thinking), lòng trắc ẩn, tình yêu thương, trách nhiệm vốn chỉ đến từ trái tim. Sự sáng tạo, đổi mới, những phát minh có giá trị cho xã hội chỉ có thể đến từ trái tim.

Khi chỉ dựa vào khoa học công nghệ, thiếu sự dẫn dắt từ trái tim, các hoạt động đổi mới, sáng tạo chỉ mang tính phong trào hoặc chỉ vì những lợi ích kinh tế của một nhóm nhỏ, do đó, sẽ không đạt được hiệu quả mang tính bền vững.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – tạo ra môi trường chung để tất cả chúng ta cùng phát triển cần sự đóng góp “phi lý trí, phi kinh tế” (cách nói trong sách Rừng Mưa) của nhiều người với tầm nhìn dài hạn.

Đối tác