VN Innovation Champions
1

ThS. Nguyễn Trọng Lực – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Tên là Nguyễn Trọng Lực, hiện đang làm việc tại Sở Khoa học & Công nghệ Phú Yên, trong vai trò Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Với kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thực tiễn địa phương trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Nông nghiệp, tôi đã được Trung ương Hội nông dân Việt Nam vinh danh Nhà khoa học của Nông dân năm 2022 và được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực KHCN.

Phương châm sống “Nghị lực và kiên trì sẽ chiến thắng tất cả” (Benjamin Franklin). Tôi mong muốn kết nối, chia sẻ và đồng hành mang nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội theo hướng bền vững.

 

Đối tác