VN Innovation Champions
1

SỰ KIỆN “HỌP MẶT ĐẦU NĂM 2024” MegaCity Connect by Design Thinking Villlage – Techfest VN

Làm thế nào để phục vụ được nhiều người hơn? Làm thế nào để mọi người trao giá trị cho nhau tích cực hơn? Làm thế nào tiềm năng sáng tạo trong mỗi người được phát huy tối đa để đạt được trạng thái dòng chảy năng lượng (flow state) và hạnh phúc?

Bắt đầu từ những câu hỏi, những trăn trở, Làng Design Thinking đang từng bước tìm hiểu và thấu hiểu (empathy) nhu cầu phát triển, tiến bộ của mọi người trong hệ sinh thái.

Các hoạt động, dự án của năm 2024 được thiết kế để hội tụ sự đa dạng, kết nối tri thức, kiến tạo môi trường để mọi người trong hệ sinh thái có thể đóng góp và tạo ra giá trị.

Chỉ cần bạn sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau cộng tác và kết nối và tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam.

 

Link đăng ký tham dự sự kiện “Họp mặt đầu năm 2024” (online) để cùng thảo luận: https://forms.gle/DZ3nYGeLR8e2Gijk6

Website Techfest VN:

https://techfest.vn/lang-khoi-nghiep/lang-innovative-design-thinking-village

Trang tin Làng Design Thinking: https://vnchampions.com/

Fanpage Làng Design Thinking: https://www.facebook.com/idtv.techfest

 

Đối tác