Đề án 844

Đắk Lắk nâng cao năng lực Đổi mới Sáng tạo cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 28/11, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia...

03/12/2023 Xem thêm