Innovation Hub

L Lễ Ra mắt HCMC Local Talent Network: Mạng lưới Tài năng sáng tạo – Động lực thúc đẩy sự đổi mới

Thời gian: 14:00 Thứ sáu, ngày 03.05.2024 tại TP. Hồ Chí Minh Địa điểm: Hội trường UBND Phường...

15/04/2024 Xem thêm