SDG

S Sự kiện TINH HOA HỘI TỤ tại TECHFEST – WHISE 2023

Thời gian: 13:30 -17:30 - Thứ năm, ngày 23.11.2023 Tầng 02 - Hội trường Thành Ủy -  111...

13/11/2023 Xem thêm

H HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DT ACCELARATE PROGRAM

Kết nối, thúc đẩy, hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững (SDG)...

15/10/2023 Xem thêm